Kamera wewnątrzustna

Kamera zewnątrzustna firmy Kodak, pozwalająca na ponad stukrotne powiększenia powierzchni badanego zęba, poddania go odpowiedniej obróbce za pomocą oprogramowania ułatwiającego diagnostykę oraz archiwizowanie obrazów i procesu leczenia.